Čo je „ready made“ spoločnosť?

Čo je „ready made“ spoločnosť?

Druhy obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti majú rôzne druhy a zamerania. Existujú akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, no snáď najviac sa využíva právna forma spoločnosti s ručením obmedzeným. Každý typ obchodnej spoločnosti má rôzne ručenie, rôznu účasť spoločníkov, konateľov, či zakladateľov na vedení spoločnosti a podobne. Odlišností je samozrejme veľa a všetko si treba podrobne preštudovať. Kapitálové spoločnosti musia povinne vytvoriť základné imanie. Medzi ne patrí aj s.r.o.. S.r.o. spoločnosti sa zakladajú zápisom do obchodného registra a celým radom administratívnych úkonov a potrebných dokumentov. Zakladateľská listina musí mať tie správne náležitosti. Spoločník môže byť len jeden a sám, alebo ich môže byť viac.

pero a zosit

Sro na predaj

„Ready made“ spoločnosť je firma, ktorá je založená za účelom jej predaja. Takáto firma nevykonáva žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky. Je vytvorená preto, aby sa predala novému majiteľovi, ktorý tak ušetrí množstvo času, administratívnych a právnych úkonov a v neposlednom rade iste aj finančných prostriedkov. Sro na predaj sú už založené, teda aj zapísané v obchodnom registri. Majú pridelené všetky potrebné náležitosti na podnikanie ako IČO, DIČ a niektoré sú dokonca aj registrované ako platcovia Dph. To má veľké časové výhody, nakoľko pre udelenie registrácie na platcu Dph, teda pridelenie Ič Dph, sú na daňových úradoch lehoty spravidla do 21 dní.

pracovna porada vo firme

Pokiaľ si kúpite s.r.o, ktorá je už „ready made“ nemusíte čakať, nemusíte platiť základné imanie. V cene spoločnosti sú zahrnuté aj primárne zmeny napríklad obchodného názvu, sídla, premetu činnosti. Kúpite si ju už hotovú a podníkáte priam hneď! Tak navštívte web 41business.com a vyberte si svoju spoločnosť. Založiť firmu potom už nemusíte. Veď každému sa bude hodiť „kopec“ času navyše!

administrator